Fælleshuset
 
Fælleshuset er vores allesammens hus. Det er indrettet med: 
 
  • Møde- eller festlokale
  • Køkken
  • Depotrum
  • Gæsteværelse
  • Toilet og bad
  • Værksted
Udvendig er der: Skur til haveredskaber og 2 terrasser.
 
I entréen findes opslagstavler, hvor alle opslag sættes op. Hvornår vi skal på udflugt, hvornår vi har fællesspisning, hvornår der gøres rent og andre gode tips og tricks. 
 
I gæsteværelse er placeret en strygerulle til fælles afbenyttelse.
 
Fælleshuset benyttes af beboerne til alle de fælles gøremål og kan lejes til private fester. Desuden kan værelset lejes til overnattende gæster. Ekstra nøgle til værelset findes hos: Jeanne i nr. 20 og Svend i nr. 46.
 
Reservation af lokalerne og værelset sker ved, at man skriver sig i reservationskalenderen i 'Fællesbogen', der står i skabet i entréen. Leje af fælleshuset sker på vilkår som beskrevet under 'Fælleshusets anvendelse'.
 
Fælleshusets anvendelse: Det er IKKE tilladt at medbringe hunde eller andre kæledyr i Fælleshuset undtagen nytårsaften, hvis der er et arrangement denne dag, hvilket også fremgår af udlejningsblanketten.
 
Formål: Fælleshusets vigtigste formål er at danne rammen, som kr om A/B Margrethehåbsparkens fælles aktiviteter. Derudover kan huset anvendes for individuelle behov af foreningens medlemmer i forbindelse med begivenheder, som kræver mere plads end egen bolig kan klare.
 
Drift: Fælleshuset drives af fælleshusets udvalg, som iagttager, at regler og bestemmelser overholdes.
 
Ro & orden: Det påhviler den ansvarlige for en aktivitet at sørge for at Fælleshuset bliver åbnet og lukket, samt at det efterlades i mindst samme gode stand, som det blev overtaget. Før lokalerne forlades skal alt inventar sættes på plads og køkkenet være ryddet for opvask m.m. Det samme gælder, hvis huset har været udlånt til privat formål. Al støjende adfærd skal undgås af hensyn til beboerne i nærheden. Mangler skal omgående noteres på tavlen i køkkenet.
 
På hverdage skal møderne afsluttes senest kl. 23:00. Lørdag senest kl. 01:00. Der må ikke spilles høj musik for åbne vinduer. Udendørsarealet skal anvendes med behørigt hensyn til naboerne. Såfremt en beboer føler sig generet af støj fra Fælleshuset, skal en påtale efterkommes.
 
Parkering: Udover tre afmærkede beboerparkeringspladser findes et antal gæsteparkeringspladsr ved Fælleshuset, som kan benyttes af gæster med ærinde i Fælleshuset. Yderligere parkering for gæster skal ske på andre gæstepladser eller udenfor området i vejsiden.
 
Anvendelse af lokalerne: Når Fælleshuset ikke er i brug til foreningens fællesaktiviteter, kan lokalerne lejes af beboerne mod en symbolsk betaling. Den skal dække administrationen og det direkte ekstraforbrug, som er følge af benyttelsen, således at beboerne, som ikke anvender Fælleshuset til eget formål indirekte kompenseres. Indtægterne går til husets fællesaktiviteter og indgår ikke i andelsboligforeningens regnskab.
 
Prisen: for leje af lokalerne samt procedure for reservation og betaling fastsættes af fælleshusudvalget.
 
Klager: klager eller uoverensstemmelser over Fælleshuset meddeles skriftligt til AB´s formand, der sammen med bestyrelsen snarest vil behandle henvendelsen.
 
 
 
 

 

Webmaster:
webmaster

Tilbage til topuarrw.gif (1001 bytes)


Opdateret 20180803