Interesseliste
 
I AB Margrethehåbsparken har vi en interesseliste, hvor dem som er opført på listen, får besked, når f.eks. en andel er til salg.


Det koster kr. 100,00 om året at stå opført på listen og ved tilmelding, vil der blive fremsendt en velkomstfolder, vores 'Aktivitetsblad': DET SKER samt regler for optagelse på interesselisten.
I mailen vil vores kontonr. blive oplyst - til brug for indbetaling.
 
Du skal blot sende en mail med følgende oplysninger (i subject/emne skal der stå 'Interesseliste'):
 

Begrundelse
Navn
Adresse
Alder
E-mail
                          

 

til:  Søs Jørgensen

e-mail:  sos.risskov@gmail.com

 

 

Webmaster

Tilbage til topuarrw.gif (1001 bytes)


Opdateret 20180904